Trial and Error.

20 דקות ישראל
פנים סינמטק
13.6.2022, 18:00

Trial and Error.

20 דקות ישראל
פנים סינמטק
13.6.2022, 18:00

חוויה אינטראקטיבית אשר מכניסה את המשתמש לנעליו של שופט חוקר במטרה להגיע להחלטה הגורלית - האם להרשיע את הנאשם או לזכות אותו? התיקים מבוססים על מקרי רצח אמיתיים, אשר ממחישים כיצד הטיות קוגנטיביות משפיעות על יכולתנו לקבל החלטות באופן מושכל.

התערוכה והתחרות הבינלאומית למדיה דיגיטלית
בימוי: דינארה אבדולינה
הפקה: דינארה אבדולינה
בית ספר: Bezalel Academy of Art and Design, visual communication
מעצב סאונד: עמרי בר
אנימציה:דינארה אבדולינה
שנה: 2021