Being.

5 דקות ישראל
פנים סינמטק
13.6.2022, 18:00

Being.

5 דקות ישראל
פנים סינמטק
13.6.2022, 18:00

,חוויה משחקית אינטראקטיבית שמדמה הרכבה של ישות באמצעות מושגים, חפצים, זכרונות, חברויות וקשרים. החוויה חוקרת את תפקידם וחשיבותם של החלטותינו אל מול הנסיבות שאליהן אנו נקלעים, ומאפשרת לכל שחקן לפרש נרטיב אישי עבור ישות משל עצמו.

התערוכה והתחרות הבינלאומית למדיה דיגיטלית
בימוי: מתי קלטר
הפקה: מתי קלטר
בית ספר: Bezalel Academy of Art and Design, visual communication
מעצב סאונד: מתי קלטר
אנימציה:מתי קלטר
שנה: 2022