צוות הפסטיבל

גל אוסטרינסקימנהלת הפסטיבל
אורי ארתור וולףמנהל הפסטיבל
שי סקיףמנהל טכני
עופרה פרנקומנהלת הפקה
אדם עמנואל אהרונימפיק בפועל
דולב אמיתימנהל מחלקת אירוח