גל אוסטרינסקימנהלת הפסטיבל
אורי ארתור וולףמנהל הפסטיבל
דולב אמיתימנהל מחלקת אירוח
שי סקיףמנהל טכני