צוות הפסטיבל

אורי ארתור וולףמנהל הפסטיבל
גל אוסטרינסקימנהלת הפסטיבל
שי סקיףמנהל טכני
יובל פרנס־מדרמנהל מחלקת אירוח
ג'וני דובמנהל הפקה
שירה ראוזניץמפיקה בפועל