בלתי נצחי

4 דקות ארצות הברית
סינמטק תל אביב, חלל ניו מדיה
26.6.2023, 17:00

בלתי נצחי

4 דקות ארצות הברית
סינמטק תל אביב, חלל ניו מדיה
26.6.2023, 17:00

.כאשר הקימה והמעבר לעולם הבא נפסק, ההכחדה נעשית קלה

התערוכה והתחרות הבינלאומית למדיה דיגיטלית
בימוי: ילין ז'אנג, דרק צ'אן
צילום: ילין ז'אנג, דרק צ'אן
הפקה: ילין ז'אנג, דרק צ'אן
משחק: מינאה ניאמי
עריכה: ילין ז'אנג, דרק צ'אן
תסריט: ילין ז'אנג, דרק צ'אן
בית ספר: בית הספר טיש לאומנויות, אוניברסיטת ניו־יורק, ארה"ב
מעצב סאונד: Chris Https://www.instagram.com/evosae/
אנימציה:ילין ז'אנג, דרק צ'אן
שנה: 2022