התחרות הבינלאומית – שלב הגמר

Thursday

12:00
Red Apples\ USA
The Fishermen\ Czech Republic
7 centimeters\ Turkey
Dilapidated\ Norway
Big Sister\ Israel

14:00
The Art of not Appearing\ USA
Ma Yan Chan – Waves of Transition\ Switzerland
Seide\ USA
Heritage\ Israel

Friday
12:00
Fish at the edge of water\ Japan
My Second Eye\ Germany
Evil Deeds\ Poland
Last Call\ Serbia
Keren Or\ Israel

14:00
Gabi\ Germany
A Test\ USA
Dekalb Elementary\ USA
Wild Tides\ Taiwan
A night in Tokoriki \ Romania