Printed Circuit

11 דקות צרפת
סלינה בהאנגר
22.9.2020, 21:00

Printed Circuit

11 דקות צרפת
סלינה בהאנגר
22.9.2020, 21:00

מפגש שנתי בין האמן ואביו הופך למופע בעל חוקיות משובשת ובלתי צפויה. האב עושה לבנו בדיקת דם אגב ארוחה במסעדה, והמסעדה משנה לפתע את פניה. עבודת הוידאו חושפת את הזיקות המורכבות בין מורשת תרבותית וגנטית.

שנה: 2018