קדיש מאוחר

14 דקות ישראל
כיכר ביאליק
22.9.2020, 21:00

קדיש מאוחר

14 דקות ישראל
כיכר ביאליק
22.9.2020, 21:00

ביום פטירתה של אימו, אלכס אינו מצליח לגייס מניין ללוויה וקובר אותה מבלי לומר עליה קדיש. בהנחייתו של הרב אלכס יוצא למסע לחיפוש מניין ע"מ לומר קדיש על אימו, שבסופו הוא מבין שלא הקדיש היה רצונו אלא הפחד מבדידות.

שנה: 2019