סדנת דיוקן 2022

סינמטק תל אביב, סינמטק 1
25.6.2023, 12:30

סדנת דיוקן 2022

סינמטק תל אביב, סינמטק 1
25.6.2023, 12:30

דיוקן בהוראתו המקורית עוסק בייצוג של דמות. סרטי סדנת דיוקן מרחיבים את הדיון ליחסים המתקיימים בקולנוע בין דמות לבין אירוע, כשהם נעים בתווך שבין עולמות פנימיים של מראות וזהויות מפורקות לבין עולמות חיצוניים בהם הדיוקן מקבל משמעויות רחבות יותר – אמנותיות, פוליטיות ואתיות. 

הסדנה עסקה השנה ביחס שבין דמות לגבולות התוחמים ומגדירים אותה, פנימה והחוצה. הדמויות נדרשות לעמוד על הסף, לבחון ולחצות גבולות בכדי לנוע קדימה.

בהנחיית: עמיר מנור

סדנת דיוקן 2022