סדנת דיוקן 2021

סינמטק תל אביב, סינמטק 1
13.6.2022, 11:00

סדנת דיוקן 2021

סינמטק תל אביב, סינמטק 1
13.6.2022, 11:00

מנחה: ירון בלוך 

דיוקן בהוראתו המקורית עוסק בייצוג של דמות. סרטי סדנת דיוקן מרחיבים את הדיון ליחסים המתקיימים בקולנוע בין דמות לבין אירוע, כשהם נעים בתווך שבין עולמות פנימיים של מראות וזהויות מפורקות לבין עולמות חיצוניים בהם הדיוקן מקבל משמעויות רחבות יותר – אמנותיות, פוליטיות ואתיות. 

במסגרת סדנת דיוקן, יצרו הסטודנטים והסטודנטיות בשנים ג'-ד' של בית הספר לקולנוע ע"ש סטיב טיש סרטים קצרים.

סדנת דיוקן 2021