בית קברות לפילים

13 דקות קרואטיה
פארק קריית ספר
23.9.2020, 19:00

בית קברות לפילים

13 דקות קרואטיה
פארק קריית ספר
23.9.2020, 19:00

זבונימיר מלווה את אמו לבית האבות, בעודו ממהר לחזור לעבודה. היא מאידך, מעדיפה להישאר בבית. שניהם יודעים שכאשר יסיימו את דרכם, דבר לא יוותר בעינו.

שנה: 2019