בין טקסים

18 דקות צרפת
סלינה ברחבה
22.9.2020, 19:00

בין טקסים

18 דקות צרפת
סלינה ברחבה
22.9.2020, 19:00

אמבר מאזינה לשיחה בין ארבע חברות על דום נשימה. עם רדת החשיכה, בדרכה הביתה, היא מסתנוורת מאור פנסים לבן שבמרחק. חזיון מקברי תוקף אותה, חזיון שמזמין עצמו לחדרי לבה הכמוסים ביותר.  


שנה: 2019