זוהר סלע

"דודה דינה"- פרס העריכה הטובה ביותר.

נימוקי השופטים: " באופן מלא איפוק ומחשבה מדויקת מצליחה עבודת העריכה בדודה דינה לדייק את הסיפור הקולנועי אמנותית ומסייעת לנו להעמיק בשרטוט סודה האפל של המשפחה האבלה. הדיוק בעריכה כמו תורם לארגון מחדש של התסריט והצילום, מחבר ומדייק את פערי הזמן ומצליח לבטא את החלקים החשוכים בעבודת חיתוך עדינה, שמתרחשת בחסות הלילה, בתנועת הרכב, בדירה המשפחתית הקטנה ובלבבות הפועמים.

עריכה: זוהר סלע, תסריט ובימוי: בנימין אסתיכנג'י (מכללת מנשר לאומנות)