איסמאל גרסייה

"עולמות בוערים בין הצללים"- הסרט הטוב ביותר. 

נימוקי השופטים: "בצורה נועזת, רגישה, מרוממת ומרשימה חזותית, הסרט מתאר מערכת יחסים אם/בן בחברה הקולומביאנית".

תסריט ובימוי: איסמאל גרסייה (המוסד הפוליטקני הקולמוביאני חיימה איסיזה קאדביד, קולומביה)