תקנון ותנאי השתתפות בתחרות הישראלית

הפסטיבל הבינלאומי ה-21 לסרטי סטודנטים

רשאים להגיש:

 • התחרות פתוחה רק לסרטי סטודנטים/יות אשר הופקו במסגרת לימודים במוסד על-תיכוני פעיל המעניק תעודה מקצועית או תואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחומי הקולנוע, הטלוויזיה, האנימציה והמדיה הדיגיטלית.
 • על יוצרי הסרטים להיות סטודנטים בעלי ניסיון של לפחות שנתיים מלאות במסגרת בית הספר מטעמו נשלח סרטם. במידה שמדובר בסטודנטים מתואר שני, ניתן להגיש סרטים של סטודנטים בעלי ניסיון של שנה בתואר.
 • ההרשמה לתחרות אפשרית דרך בתי הספר בלבד. פניות עצמאיות לא תתקבלנה.
 • כל בית ספר רשאי לשלוח סרטים ללא מגבלת כמות.

תוכנית:

 • התחרות פתוחה לכלל הסטודנטים במוסדות האקדמאים בתנאי שהם עומדים בהנחיות הקבועות בתקנון. הסרטים שיישלחו יעברו סינון על ידי צוות התחרות, ובפסטיבל יוצגו רק הסרטים הנבחרים.
 • הנהלת הפסטיבל תהיה הפוסקת האחרונה בכל מחלוקת שתתעורר ביחס לקיום תנאי קבלת הסרט לתחרות, לרבות התאמתו לתחרות ו/או עצם קבלתו לאחת ממסגרות הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל בחירה/קבלה של סרט לפי שיקול דעתה, אם יתעורר חשש לאי עמידה בתנאי הקבלה או ההגשה.
 • אורכו של סרט (כולל קרדיטים) לא יעלה על 30 דקות.
 • הפסטיבל מעודד סרטים ממגוון רחב של ז׳אנרים לרבות: עלילתי, תיעודי, ניסיוני ואנימציה.
 • התחרות תקבל סרטים אשר הפקתם הסתיימה בין ינואר 2018 לינואר 2019.
 • סרטים או גרסאות של סרטים שנשלחו בעבר לא יתקבלו.
 • לא יתקבלו לתחרות סרטים ללא כתוביות באנגלית.

הרשמה:

 • ההרשמה לתחרות תתבצע דרך אתר האינטרנט של הפסטיבל באמצעות סיסמה אשר בעזרתה ניתן למלא את טפסי ההרשמה ולהעלות לינק לסרט המוגש.
 • יתקבלו עותקי צפייה באמצעות לינק אינטרנטי בלבד.
 • לא יתקבלו גרסאות Rough Cut.
 • כן ניתן לשלוח גרסאות תמונה נעולה (לפני עריכת צבע וסאונד), נא לציין זאת עם הגשת הסרט.
 • דד ליין לקבלת קישורים לצפייה וטופסי הרשמה: 31.01.2019
 • דד ליין לקבלת עותקי הקרנה (גרסאות סופיות): 14.4.2019
 • בית ספר שלא יעמוד בלוחות הזמנים שייקבעו על ידי הפסטיבל ולא יגיש טופס הרשמה מלא, לא יוכל להשתתף בתחרות.

פורמט הקרנה:

 • פורמט הקרנה: DCP – Digital Cinema Package
 • על שולחי הסרטים מוטלת האחריות לקודד את הסרט לפורמט הנכון ולבצע בדיקת תקינות מלאה לקובץ הסרט.
 • לטובת הבדיקות, סינמטק תל אביב מקצה כמה שעות ולכן יש להעביר את הגרסה הסופית של הסרט בלבד ובמועד הנדרש. לא יתבצעו בדיקות חוזרות. סרטים שלא יישלחו בפורמט המתאים ובמועד שנקבע לא ישתתפו בתחרות גם אם התקבלו.
 • ניתן להעביר את עותקי ההקרנה בכונן קשיח או ב-Diskonkey בהתאם לגודל הקובץ.

שיפוט ופרסים:

 • צוות השיפוט ייבחר על ידי הנהלת הפסטיבל ויורכב מאישים מובילים בתחום הקולנוע בארץ ובעולם.
 • התחרות נושאת פרסים.

הובלה:

 • העברת הסרטים אל משרדי הפסטיבל הינה באחריות בתי הספר בלבד.
 • הנהלת הפסטיבל אחראית על הסרטים מרגע הגעתם למשרדי הפסטיבל ועד למסירתם חזרה לחברה המובילה.
 • בתום הפסטיבל, ניתן לבוא ולקחת עצמאית את עותקי ההקרנה ממשרדי הפסטיבל. כחודש לאחר סיום הפסטיבל עותקים שלא נלקחו יישלחו חזרה למחלקות באמצעות הדואר.
 • את עותקי ההקרנה יש לשלוח לכתובת:

התחרות הישראלית, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים, ת"א.

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש טיש, חדר 20.

קריית האוניברסיטה, רמת אביב, מיקוד 69978.

זכויות יוצרים:

 • ברישום הסרט לתחרות הישראלית מסכימ/ה בעל/ת זכויות היוצרים לאפשר שימוש חופשי בתמונות הסטילס שיישלחו לפסטיבל וכן שימוש בקטעים מהסרט בפורמט שיידרש (עד 3 דקות), למטרת שידור במסגרות שונות לצורך יחסי ציבור ושיווק הפסטיבל.
 • בעל/ת זכויות היוצרים יאפשר הקרנת חוצות יחידה לא מסחרית ברחבי הארץ, במהלך החודש שקודם לפסטיבל סרטי הסטודנטים.
 • במידה שהסרט זוכה, מתחייב בעל/ת זכויות היוצרים של הסרט, לספק לפסטיבל עותק של הסרט בפורמט שיידרש עבור מקבץ הסרטים הזוכים של הפסטיבל, אשר יועבר לארכיון הסינמטק ויופץ בספריית האוזן השלישית. כמו כן יאשר בעל/ת זכויות היוצרים שתי הקרנות באחד מערוצי הטלוויזיה הישראלים ו/או הקרנה מסחרית בסינמטקים בארץ.
 • מקבץ הסרטים הזוכים ישמר בארכיון האוניברסיטה וישמש לצורכי שיווק פנימיים של הפסטיבל.

 

בהצלחה!

מנהלות התחרות הישראלית

ליהי נויבירט – 054-2125466

יעל בניה – 054-9250344

israelicomp@gmail.com