התחרות הבינלאומית
התחרות הישראלית
תחרות הסרט העצמאי הקצר
התחרות לאמנות הוידאו וקולנוע ניסיוני
תערוכה והתחרות הבינלאומית מדיה דיגיטלית