שופטים
מארי־פייר ואלה אמיר קמינר יעל קיים

תחרות הסרט העצמאי הקצר

12 סרטים עצמאיים, בועטים וחתרניים שחוקרים את גבולות הקולנוע הקצר

שופטים
מארי־פייר ואלה אמיר קמינר יעל קיים