קצר על הדרך-שחור לבן

The 20th International
Student Film Festival Tel Aviv