תקנון ותנאי השתתפות במסגרת קולנוע ניסיוני ״נקודת תצפית״

הפסטיבל הבינלאומי ה-21 לסרטי סטודנטים

רשאים להגיש:

 • המסגרת פתוחה לסטודנטים או לבוגרים טריים של מוסד על-תיכוני פעיל בארץ ובעולם, המעניק תעודה מקצועית או תואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחומי האמנות, הקולנוע, הווידאו, הצילום והמדיה הדיגיטלית.
 • רשאים להגיש בוגרים אשר לא עברו יותר מ-5 שנים מיום סיום לימודיהם העל-תיכוניים, תואר ראשון ושני.
 • רשאים להגיש סטודנטים לתואר ראשון בעלי ניסיון של שנתיים לפחות במסגרת בה הם לומדים.
 • אורך העבודה המוגשת לא יעלה על 30 דק.
 • כל יוצר רשאי להגיש עד שתי עבודות.
 • ההרשמה למסגרת הינה עצמאית.

תוכנית:

 • המסגרת פתוחה לכלל הסטודנטים והבוגרים של המוסדות האקדמאים, ובתנאי שאלה עומדים בהנחיות הקבועות בתקנון הנ"ל.
 • הנהלת הפסטיבל תהיה הפוסקת האחרונה בכל מחלוקת שתתעורר ביחס לקיום תנאי קבלת הסרט למסגרת, לרבות התאמתו אליה ו/או עצם קבלתו לאחת ממסגרות הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל בחירה/קבלה של סרט לפי שיקול דעתה, אם יתעורר חשש לאי עמידת העבודה בתנאי הקבלה או ההגשה.
 • הפסטיבל מעודד הגשת סרטים ועבודות ממגוון רחב של סגנונות ודרכי הבעה.

הרשמה:

 • ההרשמה למסגרת תתבצע דרך טופס ההרשמה המקוון.  
 • התאריך האחרון להרשמה למסגרת הוא ה-24 בפברואר 2019 עד השעה 12:00.
 • על העבודות להיות נגישות לצפייה בקישור פתוח או בצירוף סיסמה לפתיחתו, לפחות עד ל-31 במרץ, 2019.
 • על כל שינוי בלינק הצפייה או בסיסמא יש לעדכן את הפסטיבל בכתובת: experimental.tisff@gmail.com
 • התאריך האחרון לקבלת עותקי הקרנה (גרסאות סופיות) הוא ה-14 באפריל, 2019.   
 • יוצר שלא יעמוד בלוחות הזמנים שייקבעו על ידי הפסטיבל, לא יוכל להשתתף במסגרת.

פורמט הקרנה:

 • פורמט הקרנה: DCP – Digital Cinema Package, Apple ProRes 422 HQ
 • על המגיש מוטלת האחריות לקודד את הסרט לפורמט הנכון ולבצע בדיקת תקינות מלאה לקובץ הסרט.
 • לטובת הבדיקות, סינמטק תל אביב מקצה כמה שעות ולכן יש להעביר את הגרסה הסופית של הסרט בלבד ובמועד הנדרש. לא יתבצעו בדיקות חוזרות. סרטים שלא יישלחו בפורמט המתאים ובמועד שנקבע לא ישתתפו במסגרת גם אם התקבלו.
 • ניתן להעביר את עותקי ההקרנה בכונן קשיח או ב-Diskonkey, בהתאם לגודל הקובץ.

העברת הסרטים:

 • העברת עותקי הצפייה אל משרדי הפסטיבל הינה באחריות המגיש בלבד.
 • הנהלת הפסטיבל אחראית על הסרטים מרגע הגעתם למשרדי הפסטיבל ועד למסירתם חזרה לאחר סיום הפסטיבל.
 • בתום הפסטיבל, ניתן לבוא ולקחת עצמאית את עותקי ההקרנה ממשרדי הפסטיבל.
 • ניתן לשלוח את עותקי ההקרנה בדואר לכתובת הבאה:

המסגרת הניסיונית, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים, ת"א.

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש טיש, חדר 20.

קריית האוניברסיטה, רמת אביב, מיקוד 69978.

זכויות יוצרים:

 • ברישום הסרט למסגרת ״נקודת תצפית״ מסכימ/ה בעל/ת זכויות היוצרים לאפשר שימוש חופשי בתמונות הסטילס שיישלחו לפסטיבל וכן שימוש בקטעים מהסרט בפורמט שיידרש (עד 3 דקות), למטרת שידור במסגרות שונות לצורך יחסי ציבור ושיווק הפסטיבל.
 • בעל/ת זכויות היוצרים יאפשר הקרנות לא מסחריות נוספות ברחבי הארץ, במסגרת פעילות הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים, במהלך החודשיים העוקבים לפסטיבל 2019.
 • במידה והסרט זוכה בציון לשבח, מתחייב בעל/ת זכויות היוצרים של הסרט לספק לפסטיבל עותק של הסרט בפורמט שיידרש עבור מקבץ הסרטים הזוכים של הפסטיבל, אשר יועבר לארכיון הסינמטק ויופץ בספריית האוזן השלישית. כמו כן יאשר בעל/ת זכויות היוצרים שתי הקרנות באחד מערוצי הטלוויזיה הישראלים ו/או הקרנה מסחרית בסינמטקים בארץ.