חדרו של הרמן

רוחו של גבר שלחם במלחמת העולם השנייה, משוטטת במסדרונותיו של מלון ואל סיניסטרה,  אליו היא מחוברת עמוקות מכיוון ששהה בו בשנותיו האחרונות.

הקרנת המקבץ