התחרות והתערוכה הבינלאומית למדיה דיגיטלית

שופטי התחרות
אלון סרנגה נועה הבר שי סגל