סדנאות

סדנת אגדה

במסגרת הסדנה, יצרו סטודנטים מבית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש, באוניברסיטת תל אביב, סרטים

סדנת ז'אנרים

במסגרת הסדנה, יצרו סטודנטים מבית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש, באוניברסיטת תל אביב, סרטים

סדנת אדפטציה

במסגרת הסדנה, יצרו סטודנטים מבית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש, באוניברסיטת תל אביב, סרטים

סדנת ריאליזם

במסגרת הסדנה, יצרו סטודנטים מבית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש, באוניברסיטת תל אביב, סרטים