תכניית הפסטיבל
אולם 1 אולם 2 אחר  
אולם 1 אולם 2 אולם 4  
אולם 1 אולם 2 אולם 5 מאז"ה 9
אולם 1 אולם 2 אולם 4 אחר
אולם 1 אולם 2 אולם 4 מאז"ה 9
אולם 1 אולם 2 אולם 4 אחר
אולם 1 אולם 2 אולם 4  
אולם 1 אולם 2 אולם 4 אחר